Aktuální informace

Hry v Novohradských horách

Hry v Novohradských horách (či zkráceně HvNh) jsou výjimečná výprava. Jde o mezioddílové klání s dlouholetou tradicí, které pořádá oddíl Čtveráci. V…

Podpora celoroční činnosti Jihočeským krajem

Chtěli bychom poděkovat Jihočeskému kraji, který ze svého rozpočtu podpořil naší celoroční činnost. Poskytnutou dotaci jsme využili na doplnění materiálového vybavení a…

Závěrečná výprava

Blíží se konec školního roku a s ním i závěrečná výprava, na které si budeme moci prověřit naše tábornické dovednosti. Ty jsme…

Činnost oddílu podporují