Aktuální informace

HvNh 2022

Hry v Novohradských horách (či zkráceně HvNh) jsou výjimečná výprava. Jde o mezioddílové klání s dlouholetou tradicí, které pořádá oddíl Čtveráci. V…

Závěrečná výprava 2022

S koncem školního roku kromě vysvědčení přichází také vyvrcholení celoroční oddílové činnosti. Závěrečná výprava prověří naše tábornické dovednosti, které procvičujeme po celý…